วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
แนะนำ

กู้เงินออมสินให้สูงสุด 500,000 บาท “ไม่ต้องมีคนค้ำ” ผ่อนได้นาน 10 ปี เช็กเงื่อนไขเลยที่นี่!

กู้เงินออมสินฉุกเฉิน 500,000 บาท เพื่ออุปโภค-บริโภค ปลอดคนค้ำประกัน ผ่อนนาน 10 ปีธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการ “สู้ภัยโควิด” สำหรับบุคลากรในหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์กรอิสระ และองค์การมหาชนที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน เพื่อใช้เป็นการอุปโภคบริโภค หรือชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ โดยไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน ส่วนรายละเอียดการสมัครมีดังนี้

 

คุณสมบัติผู้กู้

1. เป็นบุคลากรในหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรอิสระ/องค์การมหาชน ที่หน่วยงานส่วนกลางมีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงาน)
2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
3.เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
4. ณ วันยื่นกู้ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)
หลักประกัน

ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน
วงเงิน

กู้ได้สูงสุด 500,000 บาท
ระยะเวลาการผ่อน

ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
รายละเอียดดอกเบี้ย

 

หน่วยงานไม่ขอรับค่าตอบแทน

ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน : MRR – 1.25% = 4.995%
ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน : MRR – 0.25% = 5.995%
หน่วยงานขอรับค่าตอบแทน

ผู้กู้มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน : MRR – 1.00% = 5.245%
ผู้กู้ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารออมสิน : MRR = 6.245%
ระยะเวลาโปรโมชั่น

จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 65
หมายเหตุ

ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นที่มิได้กล่าวไว้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคารได้
ติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา และสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน

ขอขอบคุณ
ข้อมูล : ธนาคารออมสิน