วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
สินเชื่อแนะนำ

ช้างไทยให้ยืม 50,000 เงินกู้ถูกกฎหมาย อนุมัติไว ได้ทุกอาชีพ

ช้างไทยเงินกู้ ให้บริการเงินให้กู้ยืมถูกกฎหมาย ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์ และพิโกพลัส จากทางกระทรวงการคลัง ช้างไทยเงินกู้ ยึดหลักให้บริการสินเชื่อด้วยความสุจริต ไม่คดโกง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ขอกู้ คิดอัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายกำหนด

หากกู้ยืมเงินไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือน หากกู้ยืมเงินเกิน 50,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 2.33 ต่อเดือน และหากกู้ยืมเงินเกิน 100,000 บาท คิดอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน เป็นเงินกู้ลดต้นและลดดอกสำหรับพนักงานประจำ / ออฟฟิศ / โรงงาน / พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถยื่นขอกู้ได้ เพียงมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอกู้

-พนักงานรายเดือน มีอายุ 25 – 50 ปี
-มีอายุงาน ปัจจุบัน 1 ปี ขึ้นไป
-มีค่าจ้างต่อเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
-มีที่อยู่ หรือ ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา
-ค่าจ้าง จ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ และทหารไทยธนชาต เท่านั้น
-ยินยอมให้หักเงิน จากบัญชีเงินเดือน เพื่อชำระค่างวดได้
-บริษัทนายจ้าง มีฐานะทางการเงิน ที่มั่นคง ตามเกณฑ์ของช้างไทยเงินกู้

เอกสารการขอกู้

 • สำเนาบัตรประชาชน ผู้กู้
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้กู้
 • สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน และบัญชีอื่น ที่โอนเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้า (หากมี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน ถ้าไม่มีให้ใช้เอกสารอื่นๆ ที่รับรองอายุงานได้ เช่น
  – บัตรพนักงานที่มีวันที่เริ่มทำงาน หรือวันออกบัตร
  – สัญญาจ้างงาน
  – สลิปเงินเดือน ที่มีอายุเกิน 1 ปี
  – หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ที่นายจ้างออกให้
 • สเตทเมนท์บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (หากมี)
 • เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโร ตัวจริง (หากมี)

ผู้ขอสินเชื่อต้องมีหลักประกันดังนี้

สมุดบัญชีเงินเดือน และคนค้ำ 1 คน ต้องไม่เป็นญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา กรณีไม่มีเอกสารเครดิตบูโร ต้องมีคุณสมบัติ คือ พนักงานรายเดือน อายุ 25-50 ปี หรือ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 25-58 ปี หรือ ข้าราชการบำนาญ อายุไม่เกิน 65 ปี มีอายุงานที่ทำงานปัจจุบัน 1 ปี มีค่าจ้างสุทธิต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไปค่าจ้าง จ่ายเข้าบัญชีธนาคาร บริษัทนายจ้างมีฐานะทางการเงินมั่นคง ผู้ค้ำ 1 ท่านสามารถค้ำให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 2 ท่าน

การยื่นขอสินเชื่อ ดาวโหลดใบสมัครที่นี่

ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง ที่ สำนักงานบริการ ช้างไทย เงินกู้ ในจังหวัดที่ท่านอยู่ นำใบสมัครที่กรอกแล้ว รวมทั้งเอกสารประกอบทั้งผู้กู้และผู้ค้ำใส่ซองปิดผนึก แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (ฝ่ายสินเชื่อ) เลขที่ 979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400