วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
สินเชื่อแนะนำ

ทำงานคนสวน ที่ ออสเตรเลีย รายได้สูง 80,000 บาท

รับสมัคร คนงาน ไปทำงาน ออสเตรเลีย ขอคนขยัน อดทน เข้าทำงาน สวน งานฟาร์ม เช่น งานสวน เก็บองุ่น เชอรี่ ราสเบอร์รี่หรือเมล่อน / ฟาร์มโคนม โคเนื้อ หรือจะโรงงานผลิตนม ที่ได้รับความนิยม ผลิตเฟอร์นิเจอร์มีให้เลือกสรรค์มากมาย

นายจ้างมีใบอนุญาตจัดหาแรงงาน แจ้งความประสงค์ต้องการเป็นสปอนเซอร์ให้กับแรงงานต่างชาติในสายงานที่ออสเตรเลียขาดแคลน จัดหางาน พร้อมรับส่ง สนามบิน-ที่พัก

เรื่องภาษา&ตรวจสุขภาพ&รับวัคซีน ไปเดินเรื่องที่หน้างานได้ ไม่ต้องทำที่ไทยให้วุ่นวายใจ

เคยวีซ่าไม่ผ่านหรือเคยเป็นผีน้อย คลายกังวลไปได้

การันตีรายได้ 75,000-90,000 บาท ทำได้มากกว่านี้ก็ได้มากขึ้น

– รับอายุตั้งแต่ 20-55 ปี รับทั้ง เดี่ยว/คู่ สามี กรรยา ครอบครัว สุขภาพแข็งแรง

– ไม่เคยอยู่เกินวีช่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

– สัญญาจ้างงาน 3 ปี / ไม่มีช่วงว่างงาน ทำตลอดสัญญา / ต่อสัญญาฟรี

– เรื่องภาษา มีทีมงานพาทำแบบทตสอบ ภาษาผ่านทุกคน / ไปทำที่หน้างาน

– มีทีมงานคนไทยดูแล ที่พัก อาหาร

– เซ็นสัญญางาน ก่อนเดินทาง ออกโดยประเทศปลายทาง

ผู้ที่สนใจทำงาน สมัครและสอบถามข้อมูลออสเตรเลีย แอดไลน์หรือโทรหา คุณอ้อม 091-754-0198 เพิ่มไลน์ไอดี : @ausvisawork

ข้อมูลเพิ่มเติม และความรู้ การทำงาน ต่างประเทศ

 

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เข้าใจความต้องการเข้าถึงเงินทุนของพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการรายย่อย เสนอสินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย “คุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว” สนับสนุนเงินทุนสูงสุด 200,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงเงินทุนในระบบได้อย่างปลอดภัย

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเงินทุน วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด แต่วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-บุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

-อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี

เนื้อหาที่ได้รับการโปรโมต
-วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

 

เอกสารประกอบการสมัคร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกสารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

หมายเหตุ : รายละเอียดการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด