วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
การเงินสินเชื่อ

ธนาคารออมสิน ช่วยคนตกงานอยากมีธุรกิจ ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 300,000 บาท

ธนาคารออมสิน ช่วยคนตกงานอยากมีธุรกิจ ภายใต้โครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 300,000 บาท

 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า โครงการออมสินสร้างงานสร้างอาชีพ ที่ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 64 ที่ผ่านมา ธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อหรือให้เงินทุนไปแล้ว 1,447 ล้านบาท รวมประมาณ 30,000 ราย

 

ทั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ประกอบการรายย่อย ธุรกิจขนาดเล็ก ร้านค้าปลีกค้าส่ง โชห่วย ผู้ขับรถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ ค้าขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงร้านค้าธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงการให้ทักษะหรือฝึกอบรมอาชีพกว่า 15,000 ราย จากเป้าหมายมีผู้อบรมตลอดปี 2565 รวม 50,000 ราย

 

ล่าสุดธนาคารออมสินได้ร่วมกับเจ้าของธุรกิจ 57 แฟรนไชส์ ในการให้ความรู้ให้ทักษะสำหรับการประกอบอาชีพ โดยผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปติดตามชม หรือเลือกซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

 

โดยมีทั้งธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ธุรกิจบริการและสถาบันกวดวิชา มีราคาแฟรนไชส์ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถนำใบผ่านสิทธิจากเจ้าของแฟรนไชส์ไปยื่นกู้สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อเป็นทุนตั้งต้นธุรกิจ สร้างอาชีพ มีรายได้ ต่อไปได้

 

สำหรับ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” มีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : ให้กู้สำหรับผู้เริ่มประกอบอาชีพ ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ขับขี่รถสาธารณะ ที่ผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่มีความน่าเชื่อถือ หรือ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพดังกล่าวมาแล้ว

วงเงินให้กู้ : ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย : 3.99% (Effective Rate) ต่อปี ตลอดอายุสัญญาเงินกู้ ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระ 6 งวดแรก

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียน ได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือติดต่อที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ก.ย. 65 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

ที่มา : ธนาคารออมสิน