วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
การเงินสินเชื่อ

ธนาคารออมสิน เปิดให้ลงทะเบียนสินเชื่อ บ้านหลังแรก ผ่อนแค่ 2,500 บาท/เดือน ผ่อนง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด

ธนาคารออมสิน บ้านหลังที่หนึ่ง ชีวิตที่หนึ่ง บ้านหลังแรก
ธนาคารออมสินของรัฐบาล “First Life First Home” ซื้อบ้านหลังแรกของคุณ และธนาคารออมสินของรัฐบาลสามารถเริ่มต้นสินเชื่อบ้านครั้งแรกในชีวิตของคุณได้อย่างง่ายดาย สะดวกสบายและไม่ยากอย่างที่คิด ธนาคารออมสินของรัฐบาลเข้าใจและเข้าใจความต้องการที่อยู่อาศัย นี่จะเป็นรากฐานที่สำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี อีกทั้งให้ยืมเงินได้ง่ายขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท

วัตถุประสงค์

– การซื้อบ้านหลังแรก (ตรวจสอบจากเครดิตบูโรในแง่ของผู้กู้หลักและ/หรือผู้กู้ร่วม)
– วงเงินกู้สูงสุดสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยไม่เกิน 5 ล้านบาท

รายละเอียดดอกเบี้ย 

บ้านในฝันหลังแรกในชีวิตเป็นจริงได้ง่ายๆ กับสินเชื่อบ้าน First Life First Home Loans

– ผ่อนสบายล้านบาท/เดือน (2 ปี)
– อัตราดอกเบี้ยต่ำ 2.30% (เฉลี่ย 3 ปีแรก)
– สินเชื่อบ้านสูงสุด 5 ล้านบาท
– ฟรี ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาทางกฎหมายการเตรียมการจำนองและบริการสินเชื่อ

เอกสารผู้กู้หลัก/ผู้กู้ร่วม

พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานธนาคาร/พนักงานการเงิน

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสมุดบัญชี
สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หากไม่มีสลิปเงินเดือนให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน ไม่เกิน 2 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของธุรกิจ

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาสมุดบัญชี
สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับธุรกิจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา
สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ได้แก่

1. บริษัทเป็นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)

2. สถานการณ์ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (ไม่เกิน 3 เดือน)

3. กรณีร้านค้า สำเนาทะเบียนธุรกิจ/ทะเบียนการค้า

บัญชีที่ได้รับ – เงินที่ได้รับสำหรับ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี) / งบการเงิน / หากนิติบุคคลได้รับ VAT ย้อนหลัง 6 เดือน (ภ. 30)

 

เริ่มสมัครสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าจะครบตามโปรแกรมที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน