วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
การเงินสินเชื่อ

สินเชื่อกรุงไทย Smart money ปล่อยกู้ 50,000 บาท ผ่อน 826 บาท สูงสุด 84 เดือน ไม่ต้องมีหลักประกัน

“กรุงไทยใจดี” และ “กรุงไทยสมาร์ทมันนี่” เหมาะกับพนักงานเอกชน รายละเอียดการสมัครสำหรับข้าราชการและผู้ประกอบการเอกชนของรัฐวิสาหกิจที่ต้องการเสีมสภาพคล่อง จะมีรายละเอียดสมัครอย่างไร

ช่องทางสมัครสินเชื่อ “ธนาคารกรุงไทย”

1. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

2. แอป Krungthai NEXT

“กรุงไทยใจดี” ให้อะไร?

1. เงินสำรองหมุนเวียนพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท

2. สมัครง่ายๆ ผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลภายใน 5 นาที

3. ไม่ต้องมีเอกสารและไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

4. ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ยฟรีค่าธรรมเนียม

สินเชื่อ “กรุงไทยใจดี”

– นี่คือวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลหมุนเวียน (เงินกู้หมุนเวียน) โดยไม่มีหลักทรัพย์หรือการค้ำประกันส่วนบุคคล ความสามารถในการดึงวงเงินจากบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทยเมื่ออนุมัติวงเงิน

สินเชื่อกรุงไทย “สมาร์ทมันนี่”

1. วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

2. ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย ทำได้เพียงแค่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

3. ไม่ต้องใช้หลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน

4.กู้ง่ายผ่านแอป Krungthai NEXT

5. สามารถยืมพนักงานประจำ ฟรีแลนซ์ และผู้ประกอบการรายย่อยได้

อัตราดอกเบี้ยและค่าปรับกรณีชำระล่าช้า “กรุงไทยใจดี”

– อัตราดอกเบี้ยต่อปีอยู่ระหว่าง 15%-24% ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้
โดยค่าเริ่มต้น ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติ จำนวนเงินสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุไว้ในสัญญาบวกค่าธรรมเนียมรายปี 3% ค่าบริการในอัตราดอกเบี้ยรวมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง) ของจำนวนเงินต้นทั้งหมดที่คงค้าง ณ ปัจจุบันตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

วงเงินกู้สูงสุด

– ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท

– รายได้ธุรกิจ: ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ สูงสุด 500,000 บาท

เงินกู้นี้เดือนละเท่าไหร่?

สินเชื่อกรุงไทย “สมาร์ทมันนี่” ได้พัฒนาวิธีการคำนวณยอดผ่อนชำระของสินเชื่อส่วนบุคคล ป้อนรายได้ระหว่าง 30,000 – 1,500,000 โดยกรอกรายได้ต่อเดือนของอาชีพ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่คุณต้องการผ่อนชำระ และระยะเวลาผ่อนชำระ

ถ้ากู้ 50,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน จ่ายเดือนละ 826 บาท ถ้ากู้ 100,000 บาท เลือกผ่อน 84 เดือน จ่ายเดือนละ 1,653 บาท

เอกสารการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

4. หลักฐานรายได้ต้นฉบับหรือต้นขั้วการจ่ายล่าสุดหรือหลักฐานต้นฉบับอื่น ๆ ของรายได้ที่เชื่อถือได้