วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
สินเชื่อแนะนำ

“สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล” ยืมเงินด่วน อนุมัติง่าย 20,000

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการ สินเชื่อส่วนบุลคล ซึ่งเป็นการบริการสินเชื่อที่เปิดโอกาสให้กับ กับบุลคลธรรมดา หาเช้ากินค่ำทั่วไปได้เข้าถึงสินเชื่อเงินกู้ได้ง่ายขึ้น เพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายหมุนเวียน หรือ นำไปเป็นทุนประกอบอาชีพโดยไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบที่ผิดกกฏหมาย

โดยบริการสินเชื่อส่วนบุคคล เมืองไทยแคปปิตอล ที่มีวงเงินกู้ยืม ตั้งแต่ 3,000-20,000 บาท

เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สามารถผ่อนได้นานสูงสุด ที่ 36 เดือน คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็สมัครได้ทุกอาชีพ

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อ

เป็นสินเชื่อที่ไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้มาซึ่งการบริการ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เพื่อการประกอบอาชีพ แต่ไม่รวมถึงสินเชื่อเพื่อการศึกษา, การเดินทางไปต่างประเทศ, ค่ารักษาพยาบาล, สวัสดิการพนักงาน หรือสินเชื่อตามที่ ธปท. กำหนด

ข้อดีของสินเชื่อส่วนบุคคล เมืองไทยแคปปิตอล

 • ไม่ต้องใช้คนค้ำ
 • อนุมัติง่าย
 • ผ่อนนานถึง 24 งวด
 • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

วงเงินให้กู้

– ตั้งแต่ 3,000 – 20,000 บาท

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

– ผ่อนชำระเป็นรายเดือนตั้งแต่ 10 – 36 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

– คิดอัตราร้อยละ 24.00 ต่อปี (คำนวณแบบลดต้นลดดอก)

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อ

– หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ และผู้ขอสินเชื่อต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นอยู่แล้ว 3 แห่ง
– หากผู้ขอสินเชื่อมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน อนุมัติวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ช่องทางการชำระสินเชื่อ

ลูกค้าสามารถชำระค่างวดได้ที่สาขาของบริษัททุกสาขา หรือขอรับบาร์โค้ด จากทุกสาขาของบริษัทเพื่อนำไปชำระค่างวดผ่านตัวแทน เช่น

 1. เค้าเตอร์เซอร์วิส 7-EREVEN ทุกสาขา
 2. เทสโก้โลตัส
 3. บิ๊กซี
 4. โมบายแบงก์กิ้ง (เฉพาะธนาคารที่เปิดให้บริการ)  ได้แก่
  • K Plus (กสิกรไทย)
  • Bualuang M Banking (ธนาคารกรุงเทพ)
  • SCB ไทยพาณิชย์
  • KMA กรุงศรี

ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ www.muangthaicap.com  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  02 483 8888