วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
สินเชื่อแนะนำ

ออมสิน สินเชื่อรอบใหม่ ใครยังไม่ผ่าน OK มา แนะนำให้

สินเชื่อเงินให้กู้ยืมจาก “ธนาคารออมสิน” มาอัพเดทให้ทุนท่านได้ทราบกันอีกเช่นเคยครับ สำหรับใครที่กำลังนึกถึงสินเชื่อในรูปแบบเดิมๆ

ที่ท่านเคยใช้บริการจาก สถาบันการเงินต่างๆอยู่เป็นประจำ บางครั้งอาจจะลืมนึกหรือมองข้ามสินเชื่อในรูปแบบของบัตรกดเงินสดที่มอบความ

สะดวกสบายให้กับท่านไม่แพ้ สินเชื่อในรูปแบบอื่นๆเช่นกัน ดังเช่นสินเชื่อบัตรกดเงินสดที่เว็บไซต์จะมาแนะนำให้ทุกท่านได้ ศึกษาข้อมูลและ

ได้ทำความรู้จักให้มากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD มีวงเงินกู้ยืม 30,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ

วงเงินให้กู้

วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน โดยวงเงินขั้นต่ำ เท่ากับ 30,000 บาท และ สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
จุดเด่น

สินเชื่อเอนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit)
เป็นวงเงินสำรองให้ท่านนำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการ
คำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนเงินและจำนวนวันที่เบิกใช้จริง
มีรายได้น้อย ก็สามารถสมัครได้ทุกอาชีพ
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% ของยอดใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป
รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี
มีสัญชาติไทยอายุงาน ดังนี้
– ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการยื่นขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน
Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

สินเชื่อบัตรเงินสด PEOPLE CARD – Government Savings Bank

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด

สามารถใช้วงเงินได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card) ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN)

ที่ธนาคารจัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี “บัตรเครดิต”
การชำระเงิน

ชำระเต็มจำนวนตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) หรือ
ชำระบางส่วน หรือ จ่ายตามจริงขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเงินสดฯ (Statement) แต่ไม่น้อยกว่า 500 บาท
Government Savings Bank – ธนาคารออมสิน
ท่านที่สนใจสมารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน Call Center 1115

แนะนำ สินเชื่อบ้านออมสิน