วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
การเงิน

ออมสิน เริ่มลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินช่วย 1 เเสน เปิดยืมผ่านแอป MyMo

เริ่ม เปิดลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินช่วย รายละ 1 เเสน เปิดยืมผ่านเเอป MyMoธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ปลอด

 

ชำระเงินงวด 6 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ย 3.99%

ต่อปี เเละยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ตั้งเเต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

– เเนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตนเอง

– เเนบรูปถ่ายใบเสร็จ/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการประกอบกิจการเเละการเป็นเจ้าของ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นได้ที่ เว็ปไซด์ ธนาคารออมสินได้หลังจากลงทะเบียนเเล้วภายใน 5 วันทำการ

คุณสมบัติผ่านเกณฑ์เบื้องต้น ยื่นขอกู้ได้ที่เเอป MyMo

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นเเละ

ดอกเบี้ย 6 งวดเเรก รับคำขอสินเชื่อถึง

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คาดจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรการประมาณ 40,000 ราย วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท

หาบเร่ เเผงลอย ปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านเเบบเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ เเผงลอย รถเข็น เป็นต้น สามารถเข้าร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่ ได้เเก่ มาตรการสิน

เชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อ

วงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ 3 ปี ปลอดชำระเงินต้นเเละดอกเบี้ย 6 เดือนเเรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือโครงการอื่น ๆ

ที่ธนาคารออมสินดำเนินการเอง เช่น สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food เป็นต้น

ขอบคุณ ฐ าน เศรษฐ กิจ

 

รอบสุดท้าย! ออมสิน เปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ออมสิน แจ้งเปิดลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากอีกครั้ง เริ่มพรุ่งนี้ ตั้งแต่ตี 5 เป็นต้นไป
ธนาคารออมสิน แจ้งเปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ในวันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป (รอบสุดท้าย หรือจนกว่าวงเงินจะหมด)

สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว กรุณากดรับสิทธิ/ทำสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด